SDA5

MOTOMAN-SDA5F är en slimmad och rörlig 15-axlig tvåarmsrobot med en nästan "mänsklig" flexibilitet i rörelserna och snabb acceleration. Dess kraftfulla design med helt integrerad mediaförsörjning gör SDA5F perfekt för en rad olika arbetsuppgifter, som montering, komponentöverföring, maskinbetjäning, paketering och andra hanteringsuppgifter som tidigare endast kunnat utföras av människor. De två robotarmarna kan arbeta synkroniserat eller utföra olika individuella uppgifter samtidigt. Tack vare det lilla utrymmesbehovet kan roboten användas i trånga utrymmen och spara värdefull golvyta.

Nyttovikt 5 kg per robotarm
Räckvidd 845 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ±0,06 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_SDA_Series_E_03.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg]