MPL800

Den mångsidiga palleteringsroboten MOTOMAN-MPL800 med en nyttolast på 800 kg sticker ut med sin extremt höga acceleration och höga axelhastigheter. Dess ringa krav på utrymme är ytterligare en viktig egenskap. Dess omfattande räckvidd, 3024 mm vertikalt och 3159 mm horisontellt, gör det möjligt att stapla riktigt högt på pallen. Internt dragna luftledningar och kablar från robotbasen till verktyget i änden på robotarmen maximera systemets tillförlitlighet. MPL800 II styrs med DX200 styrenhet som är tillgänglig med tillvalet kategori 3, funktionell säkerhetsenhet , vilket innebär en mängd nya säkerhetsfunktioner.

Nyttovikt 800 kg
Räckvidd 3159 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ± 0,5 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_MPL800II_E_06.2016.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg] 2D ritning [dxf]