MH250

MOTOMAN-MH250 är en sexaxlig robot speciellt framtagen för materialhantering med god prestanda, styrka och stabilitet. Den interna kabeldragningen ökar kablarnas livslängd, ökar säkerheten och minskar inlärningstiden och risken att störas av kringutrustning. MH250 har en kompakt och smidig utformning som gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen och minska cykeltiden, vilket ökar produktiviteten.

Nyttovikt 250 kg
Räckvidd 27
Montering Golv
Repeternoggrannhet ± 0,2 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_MH250II_E_03.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg] 2D ritning [dxf]

Liknande produkter