MA1440

Den sexaxliga MA1440 är konstruerad för bästa tänkbara resultat även i extremt svåra lägen, och för högt ställda krav på bågsvetsning. Med sin höga nyttolast på 6 kg, integrerad mediaförsörjning och ett arbetsområde på 1440 mm förbättrar MA1400 svetskvaliteten avsevärt. Detta möjliggör en enkel bearbetning av skrymmande och svårtillgängliga arbetsstycken. De snabba rörelsesekvenser minskar svetscykeltiderna. Det ihåliga utrymmet i den främre robotarmen har ökats till 50 mm, och sträckan från flänsen till B-axel har minskats till 100 mm. Ytterligare nya egenskaper är att samtliga anslutningar för mediaförsörjning är placerade i robotbasen som också kan rotera mer än 340°.

Nyttovikt 6 kg
Räckvidd 1440 mm
Montering Golv, vägg, tak
Repeternoggrannhet ±0,08

Ladda ner

Flyer_Robot_MA1440_E_02.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg] 2D ritning [dxf]

Liknande produkter