HC10DT

Med sex inbyggda kraftsensorer i robotarmen säkerställs säkerheten för en operatör som arbetar i närheten eller tillsammans med roboten. Robotarmen har dessutom konstruerats så att det är omöjligt att klämma händer och fingrar oavsett vilken position roboten intar. HC10DT är utrustad med "easy teaching" som gör det möjligt att programmera enklare rörelser genom att föra robotarmen till önskat läge.

Nyttovikt 10 kg
Räckvidd 1200 mm
Montering Golv, vägg, tak
Repeternoggrannhet 0,1 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_HC10_HC10DT_E_05.2018.pdf HC10DT_2D [zip] HC10DT_3D [zip]