HC10

Med sex inbyggda kraftsensorer i robotarmen säkerställs säkerheten för en operatör som arbetar i närheten eller tillsammans med roboten. Robotarmen har dessutom konstruerats så att det är omöjligt att klämma händer och fingrar oavsett vilken position roboten intar.

Nyttovikt 10 kg
Räckvidd 1200 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ±0,1 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_HC10_E_11.2017.pdf 2D ritning [dwg] 3D modell [step] 3D modell [iges]