ES165RD

Den flexibla MOTOMAN-ES165RD är en sexaxlig hyllmonterad robot. Det ger hög produktivitet, tillförlitlighet och maximal prestanda när det gäller hantering, maskinbetjäning och kantpressbetjäning. Genom sin hyllmontering, är det möjligt att ladda arbetsstycken till en maskin ovanifrån. Detta sparar dyrbar golvyta och säkerställer att det utrymme som krävs för verktygsbyte hålls fri. Dessutom ökar den inre kabeldragning livslängden på robotarna, ökar säkerheten och minskar cykeltiderna. MOTOMAN-ES165RD styrs av DX200 styrsystem. Detta är tillgängligt med funktionell säkerhetsenhet (FSU) som erbjuder ett brett utbud av nya säkerhetsfunktioner.

Nyttovikt 165 kg
Räckvidd 3140 mm
Montering Golv
Repeternoggrannhet ± 0,2 mm

Ladda ner

Flyer_Robot_ES165RDII_ES200RDII_E_03.2017.pdf 3D modell [step] 2D ritning [dwg] 2D ritning [dxf]

Liknande produkter